Wycena działki budowlanej, na jakich zasadach się ona odbywa?

15Jak przebiega wycena działki budowlanej oraz co uwzględnia się przy ustalaniu jej ceny względnie wartości? Oczywiście w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę tak ważny parametr jak wielkość działki budowlanej, co chyba nie jest zaskoczeniem potem jednocześnie jej lokalizację oraz położenie. Nie jest żadną tajemnicą, że w im bardziej atrakcyjnym miejscu znajduje się dana działka budowlana tym jest znacznie droższa, podobnie zresztą jak rośnie jej wartość co mogliśmy zaobserwować na przestrzeni ostatnich lat. Kolejnym czynnikiem jest tutaj rodzaj gleby i ogólny krajobraz działki budowlanej, która może posiadać pewne elementy jakich nie będzie można usunąć czy zmodyfikować, czasem drzewa i słupy energetyczne które wpływają niekorzystnie na wartość użytkową samej działki. Nader ważną kwestią jest również sama dokumentacja, jaka pozwala w mniejszym lub większym stopniu na zabudowę oraz wykorzystanie działki budowlanej w konkretnym co do tego celu. Dlatego ważne przy jej wyborze zwrócić uwagę na wiele kwestii wpływających na rzeczywistą wartość terenu czy działki budowlanej którą zamierzamy wykorzystać.