Samowola budowlana, to coś czego lepiej uniknąć

155Samowola budowlana, to coś czego lepiej uniknąć a przede wszystkim lepiej nie przekonać się o konsekwencjach braku odpowiedniego odbioru technicznego danego budynku, obiektu czy nieruchomości. Oczywiście w wielu przypadkach kwestia zaniedbania takiego faktu nie jest czymś celowym, lecz braku znajomości prawa budowlanego czy złej jego interpretacji a nawet braku świadomości co do tego, iż nawet podmurówka czy dodatkowa zabudowa wymaga zgłoszenia i uzyskania pozwolenia na ten cel. Pewnie, że samowola budowlana to obiekt który po namierzeniu przez inspektowa nadzoru budowlanego zostanie w wielu sytuacjach przeznaczony do natychmiastowej rozbiórki, zwłaszcza jeżeli nie będzie posiadał odpowiedniej dokumentacji, oprócz tego czekają nas konsekwencje prawne finansowe w postaci grzywny. Niestety wiele osób nie chce ponosić kosztów związanych z odbiorem technicznym czy potrzebą pozyskania zgody na realizację określonych prac budowlanych, szybko jednak przekonują się jak wielkim to było błędem.