Każdy musi przestrzegać prawa budowlanego

108Każdy musi przestrzegać prawa budowlanego, dokładnie zapoznać się z jego treścią i interpretować zgodnie z adekwatnym założeniem, co za tym idzie nieznajomość takiej wiedzy może nas bardzo wiele kosztować. Nie tylko zresztą w aspekcie finansowym, w ostatnim czasie mówi się o konieczności znajomości prawa budowlanego nawet w niewielkim co do tego stopniu, mianowicie dla własnej świadomości czy wykorzystania podstawowych możliwości samodzielnego działania bez konieczności zgłaszania prac budowlanych czy działań w adekwatnym do tego miejscu i czasie. Prawo budowlane reguluje bowiem wszystko co związane z budownictwem, zatem nawet wykopanie oczka wodnego czy przeprowadzenie gruntownego remontu naszego domu wiąże się z koniecznością uzyskania adekwatnej zgody i swoistego pozwolenia. Nie zawsze ponosimy także koszta, w większości przypadków mówimy wyłącznie o zgłoszeniu, dokonaniu wpisu do księgi wieczystej jednocześnie pozyskaniu zgody na przeprowadzenie takich działań, i choć prawo budowlane jest absurdalne to jednak dotyczy nas wszystkich.