Każda inwestycja budowlana musi być realizowana zgodnie z odpowiednim projektem

41Każda inwestycja budowlana musi być realizowania zgodnie z odpowiednim projektem, co chyba nie stanowi żadnego większego zaskoczenia, zwłaszcza w aspekcie powstawania jej zgodnie z konkretnym planem działania. Oczywiście przygotowuje go i nadzoruje architekt budowlany, niejednokrotnie kierownik ewentualnie inna osoba która posiada odpowiednie predyspozycje do obsługi inwestycji budowlanej, trzymania pieczy nad zakresem prowadzonych prac. Projekt budowlany jest jednocześnie dokumentacją, jaka jest niezbędna w przypadku kontroli przeprowadzonej przez inspektora nadzoru budowlanego, który systematycznie odwiedza miejsca gdzie powstają nowe inwestycje budowlane. Pewnie, że projekt budowlany zawiera nie tylko szczegółowe informacje i wytyczne dotyczące kosztorysu, zarysu samej inwestycji, materiałów które mają zostać wykorzystane a co najważniejsze terminu jej ukończenia. Można zatem powiedzieć, że projekt budowlany pozwala nam na szczegółowy przebieg samej inwestycji jak i przebieg jej zgodnie z ustalonym planem działania.