Jak wycenić działkę budowlaną?

112Jak wycenić działkę budowlaną? Oczywiście w adekwatny i odpowiedni sposób, mianowicie spojrzeć na nią przez pryzmat miejsca, które generuje jasno określoną wartość lecz jednocześnie pamiętać, iż niejedna działka budowlana jest w tym aspekcie mocno zawyżona. Pewnie, iż w czasie trwania bumu budowlanego który bez wątpienia ma teraz miejsce, wiele osób dostrzega rosnące ceny działek budowlanych, a tym bardziej potrzebę przeprowadzenia jej wyceny, niejednokrotnie z udziałem takiego fachowca jakim jest rzeczoznawca. Indywidualna ocena działki pod względem położenia, ukształtowania terenu, rodzaju gleby czy krajobrazu przestrzennego gdzie mogą występować elementy których nie można usunąć lub poddać modyfikacji, i wielkość samej działki budowlanej, odległość od adekwatnych do drogi czy samej miejscowości, to najważniejsze co uwzględniamy. Owszem także inne czynniki i parametry mogą mieć wpływ na jej wartość, nie zmienia to jednak zdania iż taką wycenę zawsze należy przeprowadzić zwłaszcza gdy zamierzamy nabyć lub sprzedać działkę budowlaną.