Jak powinna przebiegać budowa domu?

01Jak powinna przebiegać budowa domu? Oczywiście krok po kroku, zgodnie z poszczególnymi etapami realizacji takiej inwestycji budowlanej, niestety większość z nas nie ma o tym zielonego pojęcia, dlatego w trakcie budowy domu pojawiają się niejednokrotnie pewne problemy. W pierwszej kolejności mało kiedy mamy wiedzę o zakresie zadań, jakie poprzedzają rozpoczęcie prac budowlanych, dopiero architekt uświadamia nas iż niezbędne jest załatwienie pozwolenia na budowę a co za tym idzie zaakceptowania planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to nic innego jak możliwość wdrożenia projektu budowlanego, który został przygotowany do tego celu, dopiero teraz można rozpocząć jakiekolwiek działania. Wracając jeszcze do architekta, tutaj kwestią indywidualną jest fakt znalezienia, zmodyfikowania czy wykonania projektu budowlanego, jaki sam w sobie dokładnie precyzuje oraz opisuje całą inwestycję budowlaną. Nadzorowanie jej, organizowanie czy obsługiwanie budowy, trzymanie pieczy nad dziennikiem a tym bardziej obserwowanie czy postęp prac budowlanych jest zgodny z początkowymi założeniami, to kolejne zagadnienia o jakich należy pamiętać.