Developer to jeden z największych inwestorów budowlanych

143Developer to jeden z największych inwestorów budowlanych, bez wątpienia trzeba spoglądać na ową firmę właśnie z tej perspektywy, jednocześnie tego jak wielu inwestorów łączy w aspekcie pozyskiwanego od nich kapitału. Niejednokrotnie firma developerska to szereg firm, podmiotów oraz funduszy które poprzez inwestowanie w rynek nieruchomości zwłaszcza branżę mieszkaniową, odpowiadają za realizowanie konkretnych inwestycji budowlanych i powstawanie ich w miejscu gdzie panuje popyt na nowe mieszkania. Oczywiście developer działa w oparciu o możliwość adaptacji firm działających w branży budowlanej działających na rynku do uczestnictwa i realizacji samej inwestycji w oparciu o konkretny plan działania. Odbiorcami firm developerskich są klienci, jacy poszukują nowych mieszkań i którzy na swój sposób mają możliwość obserwowania jak są one budowane względnie realizowanie pewnych działań na adekwatnej do tego płaszczyźnie. Trudno zatem nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że developer to jeden z największych inwestorów na rynku budowlanym.