Czym jest budownictwo w pełnym tego słowa znaczeniu

125Czym jest budownictwo w pełnym tego słowa znaczeniu? Wbrew temu co się wydaje, wiele osób ma problem z odpowiednią identyfikacją owej dziedziny, a co najważniejsze także interpretacją ogólnie przyjętej definicji. Przede wszystkim budownictwo to zagadnienie które de facto kojarzy nam się z powstawaniem, tworzeniem, budowaniem lecz także rozbiórką istniejących obiektów, budynków czy konstrukcji. Rozróżniamy budownictwo morskie oraz lądowe, zwłaszcza w tej pierwszej sytuacji zaskoczeniem jest dla nas fakt spoglądania na nie z adekwatnej do tego perspektywy. Na pewno budownictwo jest dziedziną oraz nauką, która kształtuje procesy ekonomiczne, gospodarcze, migracyjne i związane z urbanizacją, co zresztą nie powinno nikogo dziwić. Zatem budownictwo jest definiowane na wiele różnych sposobów, lecz przy bliższym spojrzeniu można powiedzieć, iż za każdym razem mówimy niemal o tym samym, a więc kształtowaniu przestrzeni w aspekcie adekwatnego krajobrazu czy miejsca gdzie dochodzi do modyfikacji, powstawania nowych elementów, budynków, obiektów czy adaptacji już istniejących.